کنترل کیفیت و آزمایشگاه

 مجتمع صنعتی بشیر با دارا بودن آزمایشگاه پیشرفته 17025 دفاعی و دارا بودن تجهیزات استاندارد تست شیشه های آلی و معدنی و همچنین آزمایشگاه شیشه های دوجداره به روش صنعتی و دارا بودن استاندارد ملی شیشه های دوجداره از شرکت های تامین کننده شیشه دو و یا چند جداره استاندارد در ایران میباشد. لزوم رعايت استانداردها در توليد شيشه هاي هوايي بسيار حياتي و تعيين كننده مي باشند. از اين رو كارشناسان مجتمع صنعتي بشير بكارگيري استانداردهاي معتبر جهاني در طراحي و توليد انواع محصولات شيشه اي را تنها راه تضمين كيفيت و سلامت محصولات خود مي دانند. كنترل كيفي مرحله نهايي ارائه محصولات شيشه اي مي باشد كه با توجه به خاص بودن محصولات درجه دقت و تنوع آزمونهاي لازم بر روي آنها افزايش مي يابد. از آنجا كه شيشه هاي هوايي جهت برآورده نمودن نيازهاي نظامي، به آزمونهاي ويژه و دقيق اپتيكي، محيطي، استحكامي، الكتريكي و... نياز دارند، اين امكان در اختيار كارشناسان مجتمع صنعتي بشير وجود دارد تا آزمونهاي منحصر بفردي را بر حسب نياز بر روي محصولات خود طراحي و اجرا نموده و كيفيت آنها را تضمين نمايند. واحد كنترل كيفيت با امكانات و تجهيزات پيشرفته و بعضا منحصر بفرد در سطح خاورميانه، آماده انجام كليه آزمونهاي كنترل كيفي مرتبط با صنايع شيشه و ارتباط با مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي جهت ارائه خدمات بوسيله سيستمهاي قدرتمند و متنوع سنجش مي باشد.


بعضی از قابلیتهای آزمایشگاهی مجتمع صنعتی بشیر
آزمونهاي اپتيكي:
اندازه گيري ميزان عبور، پراكندگي، انحراف زاويه اي و اعوجاج پرتوهاي نور در برخورد با قطعه (با دقت 1 دقيقه)

آزمونهای محيطي:
ايجاد تغييرات دماي محيطي بين 80- الي 250 درجه سانتي گراد (با دقت 1/0 درجه)
شوكهاي حرارتي (آزمون باران)
سنجش تاثيرات پرتوهاي فرابنفش و فروسرخ بر ظاهر و ساختار شيشه
تعيين دماي هر نقطه از قطعه با استفاده از فناوري پيشرفته دوربين حرارتي
آزمونهای استحکامی:
ايجاد اختلاف فشار و دما در دو سمت شيشه به صورت همزمان (تا KPa100)
اندازه گيري تنشهاي خمشي و فشاري و چسبندگي (تا KN50)
آزمون سقوط وزنه (تا KJ 4/1)
آزمون برخورد پرنده (تا سرعت Km/h990 و تعيين توزيع تنش و نيروي برخورد و جابجايي شيشه)
شليك گلوله و هجوم با اشياء فلزي
آزمونهای الكتريكي:
سنجش پايداري شيشه رسانا در برابر اعمال توان KW10 و كنترل مقاومت تا 200مگااهم