شیشه های ساختمانی ایمنی لامینه

 شیشه های ایمنی لامینه در صورت شکستن، از هم پاشیده نمیشوند و سبب ایجاد حفره در نما نمیگردند. شیشه های لمینیت میتوانند از ترکیب حداقل دولایه از  شیشه های خام، نیمه سخت سازی شده، و یا تمام سخت سازی شده و  با میان لایه های PVB ، PU و EVA  با فرآیند ترکیبی فشار و دما در دستگاه اتوکلاو با یکدیگر یکپارچه گردند

لازم به ذکر است، مجتمع صنعتی بشیر در خصوص شیشه‌های ایمنی ساختمانی، موفق به کسب "پروانه ایمنی ساختمان" از سازمان ملی استاندارد ایران شده است: