شیشه های ساختمانی دوجداره صنعتی

 جهت برآورده ساختن الزامات مربوط به بحث انرژی در صنعت ساختمان رسانش انرژی (گرما و یا سرما) از سطوح ساختمان بسیار حائز اهمیت میباشد. یکی از سطوح درگیر در ساختمان با فضای بیرون، سطح شیشه ای دیواره ها و درب ها میباشد. استفاده از شیشه های دو و یا چند جداره در فضاهای شیشه ای اجتناب ناپذیر است. نکته بسیار مهم در استفاده از شیشه های دوجداره، روش صحیح دو جداره سازی میباشد که مجتمع صنعتی بشیر با در اختیار داشتن کارگاه دوجداره سازی صنعتی قابلیت تولید شیشه دوجداره مطابق با استاندارد ملی ساختمان را دارا میباشد.


فعالیت‌های مجتمع صنعتی بشیر تماما مورد تائید سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان‌های مرتبط جهانی بوده لذا درخصوص شیشه‌های دوجداره نیز، استاندارد "سازمان ملی استاندارد ایران" را کسب کرده که در زیر قابل مشاهده است: