شیشه های امنیتی ضد گلوله

 شیشه های امنیتی به شیشه هایی اطلاق میگردد که در برابر تهدیدها و عملیات خرابکارانه عمدی مقاوم بوده و مانع آسیب رسیدن به کاربران مجاور شیشه گردد. شیشه های امنیتی عبارتند از شیشه ضد انفجار، شیشه ضد هجوم و شیشه ضد گلوله. بکارگیری تلفیقی از شیشه های لمینیت و شیشه های تمام سخت سازی شده و نیز افزایش لایه های شیشه لمینیت به بیش از سه لایه سبب به وجود آمدن ساختار بسیار مستحکمی میشود که مانع نفوذ اشیا و اجسام تیز از جمله گلوله­ی سلاح های سبک میشود. به دلیل چند لایه بودن این ساختار جسم ورودی در بین این لایه ها محبوس و اثر ضربه ای آن به شدت کاهش پیدا میکند به طوری که توان عبور از ساختار شیشه را ندارد و در بین لایه ها قرارمیگیرد. مجتمع صنعتی بشیر با استفاده از تجهیزات به روز و انجام آزمون های عملیاتی بر روی شیشه های ضد گلوله و دارنده استاندارد CE   اتحادیه اروپا در تولید شیشه های ضد گلوله به عنوان تنها و برترین تامین کننده این شیشه ها در کشور مطرح میباشد.


مجتمع صنعتی بشیر به عنوان اولین تولیدکننده شیشه‌های ضدگلوله در ایران، موفق به کسب گواهینامه‌های معتبر داخلی و خارجی از جمله:


گواهینامه Beschussamt مونیخ آلمان


گواهینامه ضد گلوله جمهوری چک


گواهینامه CE اروپاو تائیدیه پلیس پیشگیری جمهوری اسلامی ایران


شده است.